Johann Sebastian Bach > Bach: Brandenburgische Konzerte Concerto n°5 en Ré majeur BWV 1050: II. Affettuoso

Johann Sebastian Bach

Concerto n°5 en Ré majeur BWV 1050: II. Affettuoso